Smlouva: Příkazní smlouva č. 503-2021-514201 o obstarání záležitostí příkazce - TDS R179 - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021 - původně zveřejněno dne 5.5.2021, provedena oprava anonymizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13790
Evidenční číslo: 503-2021-514201
Datum uzavření smlouvy: 26.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 151 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 182 710,00
Zadávací řízení: TDS - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Název (předmět)

Příkazní smlouva č. 503-2021-514201 o obstarání záležitostí příkazce - TDS R179 - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021 - původně zveřejněno dne 5.5.2021, provedena oprava anonymizace

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

výkon technického dozoru stavebníka na stavbě s názvem R 179 – Polní cesta C2B v k.ú. Nepasice, okres Hradec Králové. Jedná se o rekonstrukci stávající vyježděné polní cesty, v druhé půlce o novostavbu. Polní cesta C2B začíná ve staničení km 0,000 napojením na již zrealizovanou část cesty C2A v k.ú. Nepasice a pokračuje mezi poli až na hranici sousedního k.ú. Librantice, kde v km 1,489 8 končí. Cesta hlavní, asfaltobetonová, kategorie P 5,0/30. Součástí jsou i propustky, sjezdy na pole, 4 výhybny, příkopy, odvodnění, výsadba 39 ks ovocných stromů, zatravnění apod. – dle PD. Požadujeme autorizaci pro obor „dopravní stavby“.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy