Smlouva: Smlouva o dílo - R186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u HK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13778
Evidenční číslo: 408-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 29.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 689 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 303 690,00
Zadávací řízení: R 186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u HK

Název (předmět)

Smlouva o dílo - R186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u HK

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby tří na sebe navazujících polních cest VPC3a, VPC3b, DPC3a a rekonstrukce malé vodní nádrže VDH5 v k.ú. Újezd u Hradce Králové.
Součástí díla jsou sjezdy na pozemky, propustky, most, kácení, ozelenění a výsadba.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy