Smlouva: Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce polních cest C24 a C25 v k.ú. Svinaře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13765
Evidenční číslo: SPU 149076/2021
Datum uzavření smlouvy: 03.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 84 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 102 487,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce polních cest C24 a C25 v k.ú. Svinaře

Název (předmět)

Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce polních cest C24 a C25 v k.ú. Svinaře

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka při stavební akci s názvem „Rekonstrukce polních cest C24 a C25 v k.ú. Svinaře“ (realizace prvků společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú Svinaře).

Podrobnou definici stavby a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností PROVOD inž. spol. s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25023829, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy