Smlouva: Příkazní smlouva číslo 540-2021-505205 - Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice - TDS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13758
Datum uzavření smlouvy: 01.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 112 630,00
Cena v Kč vč. DPH: 112 630,00
Zadávací řízení: Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Název (předmět)

Příkazní smlouva číslo 540-2021-505205 - Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice - TDS

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka tím a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to na stavbě části společných zařízení,a to polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta C 1, stavební objekt SO 103 polní cesta C 3, stavební objekt SO 303 propustek pod cestou C 3, stavební objekt SO 801 výsadba zeleně u cesty C 1 a stavební objekt SO 803 výsadba zeleně u cesty C 3, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sedlovice. Realizační projekt zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice pod číslem zakázky 41-7124-04-01, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/02314//2021/03/KSD/Ryb. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 4. 2021.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy