Smlouva: Smlouva o dílo - Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13749
Datum uzavření smlouvy: 29.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 426 565,68
Cena v Kč vč. DPH: 8 968 144,47
Zadávací řízení: Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou polních cest v kat. území Žďárek u Sychrova.
Polní cesta VC1a,b - jedná se o rekonstrukci vedlejší polní cesty kategorie P 4,0/20, vozovka bude z asfaltobetonového krytu. Cesta bude napojena na veřejnou místní komunikaci a dále bude v přímém směru navazovat navazovat na polní cestu VC1c,d.
Celková délka cesty je 898,8 m. Součástí je také výsadba jednostranné doprovodné zeleně - 58ks stromů.
Polní cesta VC1c,d - jedná se o vedlejší polní cestu kategorie P 3,5,/20, vozovka bude z asfaltobetonového krytu. Svahy komunikace budou zpevněny betonovými palisádami. Celková délka cesty je 325,69 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy