Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13743
Evidenční číslo: 506-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 371 168,58
Cena v Kč vč. DPH: 13 759 113,98
Zadávací řízení: Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Dílo zahrnuje rekonstrukci 3 polních cest C1, C2 a C9 a drobnou opravu C3 dle návrhu pozemkových úprav. Součástí zakázky je doprovodná výsadba a překládka veřejného osvětlení. Zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Na realizaci bude objednatelem zajištěn technický dozor investora. Součástí dokončeného díla není kolaudační souhlas, veškeré doklady a nutná vyjádření pro kolaudaci zajišťuje zhotovitel stavby a předává je objednateli současně s oznámením, že dílo je připraveno ke kolaudaci při předání dokončeného díla.

Stavebními objekty v rámci veřejné zakázky jsou:
SO 01 Polní cesta C1
SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
SO 02 Polní cesta C9, Polní cesta C3
SO 03 Polní cesta C2

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy