Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Kunvald – polní cesty

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13738
Evidenční číslo: 527-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 803 754,31
Cena v Kč vč. DPH: 16 702 542,72
Zadávací řízení: Realizace společných zařízení v k.ú. Kunvald – polní cesty

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Kunvald – polní cesty

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Realizace dvou na sebe navazujících polních cest s asfaltobetonovým povrchem, ozelenění, odvodnění. Součástí není kácení zeleně, které bude provedeno před zahájením stavby.
Polní cesta 3H
KM 0,000 – 1,686:
Kategorie: P 4,5/20
Třída dopravního zatížení: V
Délka cesty: 1686 m
Šířka cesty: vozovka 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice (km 0,000 – 0,558; 0,936 – 1,686)
vozovka 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice (km 0,558 – 0,936)
Příčný sklon: 3 % - jednostranný
Konstrukce cesty: asfaltobeton ACO 11, 50/70, ČSN EN 13108-1, 40 mm
postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky
v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/ m2
obalované kamenivo ACP 16+, 50/70, ČSN EN 13108-1, 70 mm
postřik živičný spojovací
vibrovaný štěrk VŠ, 150 mm (míra zhutnění 100 MPa)
štěrkodrť ŠD (32 – 63), 200 mm (míra zhutnění 60 Mpa)
upravená pláň se zhutněním 30 MPa
stabilizované podloží vápněním 26,5 kg/m2 v tl. 50 cm
Návrhová rychlost: 20 km/h
Odvodnění: podélným a příčným sklonem komunikace
odvodnění pláně drenáží PVC Flexibil DN 100,
4 x prefabrikovaným příčným žlabem
Výhybny: 5 x
Ozelenění - 11 ks lípa srdčitá

Cesta Rozvodna – žel. přejezd
Polní cesta kategorie P 4,0/30
Celková délka 1180,80 m, šířka 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice
Kryt je navržen z asfaltobetonu
Třída dopravního zatížení V
Odvodnění:
podélným a příčným sklonem komunikace
odvodnění pláně protierozním příkopem v délce 617,60 m
odvodnění pláně protierozním drenáží v délce 562,80 m
Sjezdy - 10 ks
Sjezdy s propustkem - 1 ks
Napojení na polní cestu - 9 ks
Trubní propustky příčné - 2 ks
Trubní propustky podélné - 2 ks
Konstrukce: km 0,000 – 1,180 80
asfaltobeton obrusný ACO 11 40 mm
postřik spojovací ( 0,2 kg/m2 ) PS
asfaltobeton podkladní ACP 16+ 50 mm
postřik spojovací ( 0,45 kg/m2 ) PS
vibrovaný štěrk 100 MPa VŠ 150 mm
štěrkodrť ( 0 – 63 mm) 60 MPa ŠDb 200 mm
štěrkodrť ( 0 – 63 mm) 60 MPa ŠD 250 mm
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 Mpa

Ozelenění - 10 ks lípa srdčitá

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy