Smlouva: Příkazní smlouva TDS pro stavbu Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k. ú. Pravlov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13736
Evidenční číslo: 543-2021-523201
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 192 860,00
Cena v Kč vč. DPH: 233 360,60

Název (předmět)

Příkazní smlouva TDS pro stavbu Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k. ú. Pravlov

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci prioritních opatření PSZ – svodných příkopů SP1, SP2, SP4, lokálního biokoridoru LBK2 a zpevněných polních cest P1, Pv6, Pv9, Pv16 a vodohospodářských opatření pro cesty P1 a Pv16 v k. ú. Pravlov. Součástí plnění je i účast na výběru zhotovitele stavby.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy