Smlouva: Smlouva o dílo číslo 499-2021-505205 - "Polní cesty KoPÚ Vadkov"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13710
Datum uzavření smlouvy: 26.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 798 624,76
Cena v Kč vč. DPH: 13 066 335,96
Zadávací řízení: Polní cesty KoPÚ Vadkov

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 499-2021-505205 - "Polní cesty KoPÚ Vadkov"

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Realizace části společných zařízení, a to polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta VPC 1.1, stavební objekt SO 102 polní cesta VPC 1.2, stavební objekt SO 104 polní cesta DPC 3.2 a stavební objekt SO 105 polní cesta HPC 3.5 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vadkov. Realizační projekt zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice pod číslem zakázky 41-7124-05-01, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/61237/2020/03/KSD/Ryb ze dne 06. 01. 2021. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 02. 2021.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy