Smlouva: Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13696
Evidenční číslo: 511-2021-541101 / SPU 140452/2021
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 640 316,19
Cena v Kč vč. DPH: 3 194 782,59
Zadávací řízení: Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov. Cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zhutněná krajnice) a bude umístěna na části pozemku p.č. 1082 v k.ú. Kristiánov. Povrch komunikace bude z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, nezpevněná krajnice ze štěrkodrti. Celková délka cesty je 425 m. Pro zajištění přístupu na pozemky jsou navrženy 3 sjezdy a 1 výhybna. Odvod dešťových vod je zajištěn příčným a podélným sklonem. Podél cesty je navržen odvodňovací příkop v délce 203 m. Dno a paty příkopu budou opevněny štěrkem fr 16/32. Do dna příkopu budou vkládány kameny do 200 kg. Kameny budou vyskládány jako stupně vzdálené od sebe cca 6 m. V místě napojení polní cesty na stávající místní komunikaci bude umístěn nový ŽB propustek DN 400. Voda z navrženého propustku bude přivedena do stávajícího propustku pod místní komunikací. Čela propustku budou opevněna kamennou dlažbou. Podél polní cesty je navrženo stromořadí s 30 ks dřevin. Byly zvoleny kultivary nenáročné na údržbu, plané druhy s malými plody.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy