Smlouva: Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na Technický dozor stavebníka na stavbě „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V." II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13674
Evidenční číslo: 428-2021-508204
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 121 000,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na Technický dozor stavebníka na stavbě „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V." II.

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka na výstavbu polních cest HPC 1, VPC 12 a zemního valu PEO 1 a koordinátora BOZP na výstavbu polních cest HPC 1 a VPC 12 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek v rámci akce „Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.“. Na zakázku budou uzavřeny dvě příkazní smlouvy o obstarání záležitosti příkazce. Jedna příkazní smlouva bude na výkon TDS a druhá příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy