Smlouva: Aktualizace PD – Oprava objektů MVN Lamberk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1360
Datum uzavření smlouvy: 07.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 765,00

Název (předmět)

Aktualizace PD – Oprava objektů MVN Lamberk

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je aktualizace a dopracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na odstranění zjištěných závad na vodním díle MVN Lamberk na pozemku parc. č. 1491/1, 1489, 106/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy