Smlouva: Smlouva o dílo - PD na společná zařízení Pokřikov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13595
Evidenční číslo: 389-2021-544204
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 410 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 496 100,00
Zadávací řízení: PD na společná zařízení Pokřikov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - PD na společná zařízení Pokřikov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby společných zařízení v katastrálním území Pokřikov, včetně podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci staveb, potřebného geodetického zaměření a následného výkonu autorského dozoru. V rámci zakázky budou vypracovány dvě projektové dokumentace "Realizace společných zařízení Pokřikov - I. etapa" (hlavní polní cesta HC3, tůň s mokřadem T2 a částečná revitalizace otevřeného odpadu Chrudimka II-obj.15 Pokřikov) a "Realizace společných zařízení Pokřikov - II. etapa" (část hlavní polní cesty HC5, část vedlejší polní cesty VC23, tůň s mokřadem T1 a zatrubněný kanál POZ1).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy