Smlouva: Výkon činností TDS - PC "Okružní" v k.ú. Zaječí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13545
Evidenční číslo: 321-2021-523203
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 150 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 181 500,00

Název (předmět)

Výkon činností TDS - PC "Okružní" v k.ú. Zaječí

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZMR je zajištění výkonu činností technického dozoru stavebníka při stavbě Polní cesta "Okružní" v k.ú. Zaječí v souladu s příkazní smlouvou a právními předpisy, které danou problematiku upravují.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy