Smlouva: Smlouva o dílo: Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13543
Evidenční číslo: 332-2021-541101 / SPU 105871/2021
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 422 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 510 620,00
Zadávací řízení: Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení a pro provedení staveb polních cest v k.ú. Rybnice - hlavní polní cesty HPC1, včetně interakčních prvků IP1 a IP6 a vedlejší polní cesty VPC2. Součástí předmětu VZ je také provedení podrobného geotechnického průzkumu a zajištění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděných staveb s ověřenými projektovými dokumentacemi při realizaci díla.

HPC1 - rekonstrukce stávající cesty o délce 3,350 km, navržené v kategoriích P4,5/30, P5,0/30 a P5,5/30 pro její jednotlivé úseky. Interakční prvky IP1 a IP6 jsou liniové prvky plnící funkci doprovodné vegetace.

VPC2 - rekonstrukce stávající cesty o délce 0,185 km, navržené v kategorii P4,0/30 s krajnicemi 0,25 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy