Smlouva: Smlouva o dílo č. 333-2021-504201 - Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13540
Evidenční číslo: 333-2021-504201 Šm
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 17 735 923,00
Cena v Kč vč. DPH: 21 460 466,83
Zadávací řízení: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 333-2021-504201 - Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby dvou polních cest C1, C12 a souvisejících objektů mostu a přeložky VTL plynovodu, v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic, v okresu Plzeň – jih, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic a navazujících částí k.ú. Komorno a Blovice.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy