Smlouva: Příkazní smlouva číslo 383-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – koordinátor bezpečnosti práce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13534
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 48 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 58 080,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva číslo 383-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – koordinátor bezpečnosti práce

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to na stavbě části společných zařízení, polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta VPC 1.1, stavební objekt SO 102 polní cesta VPC 1.2, stavební objekt SO 104 polní cesta DPC 3.2 a stavební objekt SO 105 polní cesta HPC 3.5 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vadkov.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy