Smlouva: Příkazní smlouva číslo 382-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – TDS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13533
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 150 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 181 500,00
Zadávací řízení: Polní cesty KoPÚ Vadkov – TDS, koordinátor bezpečnosti práce

Název (předmět)

Příkazní smlouva číslo 382-2021-505205 - Polní cesty KoPÚ Vadkov – TDS

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě části společných zařízení, polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta VPC 1.1, stavební objekt SO 102 polní cesta VPC 1.2, stavební objekt SO 104 polní cesta DPC 3.2 a stavební objekt SO 105 polní cesta HPC 3.5 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vadkov. Realizační projekt zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice pod číslem zakázky 41-7124-05-01, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/61237/2020/03/KSD/Ryb ze dne 06. 01. 2021. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 02. 2021.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy