Smlouva: Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13532
Evidenční číslo: 372-2021-525203
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 16 869 402,15
Cena v Kč vč. DPH: 20 411 976,60
Zadávací řízení: Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov

Název (předmět)

Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33“ a stavby „Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov“, které jsou částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bánov. Jedná se o výstavbu Hlavní polní cesty P2 vč. mostu M1 a vedlejší polní cesty Pv4 a Pv33. Polní cesta P2 je doplněna příkopem, který bude sloužit k odvedení dešťových vod z přilehlých pozemků.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: SO 01 Hlavní polní cesta P2, SO 01.1 Most M1, SO 02 Vedlejší polní cesta Pv33, SO 01 Vedlejší polní cesta Pv4.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy