Smlouva: Geodetické práce pro návrh jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Křižanova a v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13241
Datum uzavření smlouvy: 01.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 369 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 447 155,50

Název (předmět)

Geodetické práce pro návrh jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Křižanova a v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Zajištění geodetických prací pro vypracování nového uspořádání pozemků, jejichž výsledkem bude zpřístupnění pozemků, nacházejících se za zemědělským areálem společnosti ZEMAS a.s. v k.ú. Kozlov u Křižanova včetně vytyčení nového stavu v rosahu 17 ha a návrhu směny pozemků v souvislosti s výstavbou polních cest HC2 a HC4 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, včetně vytyčení nového stavu v rozsahu 35 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy