Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Mladějovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13169
Evidenční číslo: 0007-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 22.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 91 560,00
Cena v Kč vč. DPH: 91 560,00
Zadávací řízení: Údržba HOZ Mladějovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Mladějovice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Krakořice, obec Krakořice, okres Olomouc, ORP Šternberk – vysečení vodního rostlinstva z koryta HOZ a vysečení divokého porostu v bezprostřední blízkosti propustků. Dále budou odstraněny napadané větve z koryta HOZ, odstraněny křoviny a větve zasahující z koryta HOZ na zemědělsky obdělávanou půdu a hospodářské přejezdy, a to důvodu obnovení přístupu na využívané pozemky mezi tělesem dráhy a oběma koncovými rameny HOZ Mladějovice. Následně bude provedena ekologická likvidace vzniklé dřevní hmoty po odstranění křovin, napadaných i ořezaných větví dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy