Smlouva: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13166
Evidenční číslo: 102-2021-525202
Datum uzavření smlouvy: 22.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 228 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 275 880,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice

Název (předmět)

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

1. část plnění
Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb v rozsahu dle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů, provedení potřebného zaměření a provedení inženýrsko-geologického průzkumu
2. část plnění
Vyřízení příslušných pravomocného stavebních povolení

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy