Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13159
Datum uzavření smlouvy: 19.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 949 394,01
Cena v Kč vč. DPH: 7 198 766,75
Zadávací řízení: Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem stavebních prací je stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín na pozemku p.č. 713 v délce 1 013 m, který je ve vlastnictví Obce Častrov. Polní cesta je navržena jako hlavní polní cesta, kategorie 4/30, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2, s krajnicemi šířky 0,5 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy