Smlouva: Smlouva o dílo_PD Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13150
Evidenční číslo: 90-2021-525202
Datum uzavření smlouvy: 18.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 348 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 421 080,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice“

Název (předmět)

Smlouva o dílo_PD Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby pro realizaci stavby „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k.ú. Pačlavice“ jako prvku plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačlavice, Lhota u Pačlavic, Pornice a Prasklice. Předmětem zakázky je dále podrobný geotechnický průzkum, vyřízení stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy