Smlouva: Rámcová dohoda Kácení stromů a keřů a údržba pozemků pro KPÚ pro Plzeňský kraj 2021 - 2022 + přílohy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13143
Evidenční číslo: 95-2021-504101
Datum uzavření smlouvy: 17.02.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 750 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 907 500,00
Zadávací řízení: Kácení stromů a keřů a údržba pozemků pro KPÚ pro Plzeňský kraj 2021 - 2022

Název (předmět)

Rámcová dohoda Kácení stromů a keřů a údržba pozemků pro KPÚ pro Plzeňský kraj 2021 - 2022 + přílohy

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provádění kácení dřevin rostoucích mimo les, rizikové kácení, likvidace invazivních druhů rostlin a dřevin, zdravotní, bezpečnostní a redukční prořez stromů, bezpečnostní vazby stromů, odstranění a likvidace pařezů, mýcení náletových dřevin a keřů, odvoz a likvidace dřevní odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odkup dřevní hmoty, úklid pozemků pro provedených zásazích, na pozemcích s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, dle jednotlivých požadavků zadavatele, které budou zadávány po dobu platnosti rámcové dohody.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy