Smlouva: Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 7 na zpracování Komplexní pozemkové úpravy Číhalín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13129
Datum uzavření smlouvy: 15.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce

Název (předmět)

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 7 na zpracování Komplexní pozemkové úpravy Číhalín

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy