Smlouva: Smlouva o dílo č. 37-2021-508100 na zhotovení stavby - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13090
Evidenční číslo: 37-2021-508100
Datum uzavření smlouvy: 02.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 133 876,52
Cena v Kč vč. DPH: 13 471 990,59
Zadávací řízení: Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 37-2021-508100 na zhotovení stavby - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice a VC6 v k.ú. Malhostice, které slouží k zajištění zpřístupnění pozemků podle projektové dokumentace prvků PSZ navržených schválenými návrhy Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Řehlovice a v k.ú. Malhostice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy