Smlouva: Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1306
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 785 944,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 000 993,00

Název (předmět)

Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce

Stručný popis

Stavba polní cesty č. 12 na pozemcích p.č. 2447 a 2448 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o celkové délce 1,043 km, kategorie P 4,0/30, kryt z asfaltového betonu. Součástí realizace je vybudování odvodnění v délce 0,555 km, výhybna, sjezdy na okolní pozemky, travnatý průleh, výsadba doprovodné zeleně. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, zpracované firmou OPTIMA s.r.o. Vsoké Mýto v r. 2011 pod č. zak. 3177-10-3.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy