Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0134-D1-19-206 uzavřené dne 22.9.2020 na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice#\0

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13037
Evidenční číslo: 0004-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 21.01.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo na VZ: Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice

Název (předmět)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0134-D1-19-206 uzavřené dne 22.9.2020 na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice#\0

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy