Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1299
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 040 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 469 489,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy