Smlouva: Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 9/20

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12943
Evidenční číslo: SA č. 9/20
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 630 000,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 9/20

Schválil / podepsal

Ústředí

Stručný popis

Předmětem této příkazní smlouvy je poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb realizovaných příkazníkem ve prospěch příkazce a v jeho zastoupení, a to ve věci především zastupování v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, nebo jiným veřejným orgánem, včetně poskytování právních služeb, které poskytuje příkazník příkazci při přípravě na uvedená řízení, nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem uvedených řízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy