Smlouva: Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje elektronické spisové služby pro období 2021 - 2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12932
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 927 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 962 638,00
Zadávací řízení: Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro období 2021 - 2022

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje elektronické spisové služby pro období 2021 - 2022

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb licenční podpory a provozní podpory stávající elektronické spisové služby (ESS) v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., v rámci kterého bude dodavatel poskytovat pro období 2021-2022 zejména následující plnění:
Standardní služby Maintenance:
- legislativní servis spočívající v zajištění souladu ESS s platnou legislativou;
- odstraňování problémů, chyb a poruch ESS + podpora provozu;
- právo užití nových verzí.
Rozvoj e-spisu dle legislativních požadavků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy