Smlouva: SOD 33/2020/504203 (Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice/2)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12929
Evidenční číslo: 33/2020/504203
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 105 526,00
Cena v Kč vč. DPH: 127 686,46
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice/2

Název (předmět)

SOD 33/2020/504203 (Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice/2)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZ je zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice v prostoru navrhované vodní nádrže VN 1. Geotechnický průzkum (dále jen GTP) bude prováděn na vybrané lokalitě výše uvedeného katastrálního území, kde vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Žíznětice. GTP bude proveden jako podrobný pro vodní nádrže a poldry.
V tomto katastrálním území byl již proveden GTP v prostoru navrhované vodní nádrže VN 1. Na základě jeho výsledků bylo navrženo posunutí hráze proti proudu vodoteče mimo prostor slatinných organických zemin (rašelina). Osa hráze je nově navržena cca 54 m nad osou hráze v původním návrhu umístění vodní nádrže VN 1. Z tohoto důvodu musí být proveden nový GTP.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy