Smlouva: SoD koPÚ Lovčičky - dodatek č. 5 (méněpráce)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12901
Evidenční číslo: 316-2015-523101
Datum uzavření smlouvy: 08.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 175 640,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 422 524,20

Název (předmět)

SoD koPÚ Lovčičky - dodatek č. 5 (méněpráce)

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ) v katastrálním území Lovčičky, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., s cílem vyhotovit přesnou digitální katastrální mapu a navrhnout prvky plánu společných zařízení za účelem zpřístupnění nově navržených pozemků a zvýšení ekologické stability krajiny dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími navazujícími právními předpisy, které se dotýkají problematiky pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy