Smlouva: SOD - Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12899
Evidenční číslo: SPU 444549/2020
Datum uzavření smlouvy: 08.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 220 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 266 200,00
Zadávací řízení: Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře

Název (předmět)

SOD - Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Zpracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření v k.ú. Svinaře po dokončených KoPÚ. Jedná se o opatření, která budou plnit funkci pro zadržení vody v krajině, zároveň budou plnit protierozní funkci a dále i jako protipovodňový prvek v případě přívalových srážek.

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby na realizaci prvků společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Svinaře, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy