Smlouva: Smlouva o nákupu manažerských mobilních telefonů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12799
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 340 692,00
Cena v Kč vč. DPH: 412 237,32
Zadávací řízení: Nákup manažerských mobilních telefonů

Název (předmět)

Smlouva o nákupu manažerských mobilních telefonů

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka manažerských mobilních telefonů v min. počtu kusů 35.
Zadavatel provedl analýzu rizik navazující na varování vydané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen ,,NÚKIB“) podle § 12 zákona
181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. února 2020. Toto varování jako hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti označuje použití technických a programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, a to společností:
- Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská republika
- ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská republika
Zadavatel proto v návaznosti na uvedené nepřipouští v nabízeném řešení použití technických nebo programových prostředků výrobců, kteří jsou uvedeni v současné době platném varování NÚKIB jako hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 v návrhu smlouvy Přílohy č. 4 nákup manažerských mobilních telefonů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy