Smlouva: Objednávka č. 16/2020-504202, Náhradní výsadba stromů na parcele KN p. č. 868/22 v k. ú. Holýšov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12775
Evidenční číslo: Objednávka č. 16/2020-504202
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 93 261,00
Cena v Kč vč. DPH: 112 845,81

Název (předmět)

Objednávka č. 16/2020-504202, Náhradní výsadba stromů na parcele KN p. č. 868/22 v k. ú. Holýšov

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZMR je náhradní výsadba stromů včetně následné 3-leté péče (2021 až 2023) na pozemku ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice, tj. na KN parcele p. č. 868/22, LV 10002 v k. ú. Holýšov, okres Domažlice. Součástí plnění bude výsadba 11 dubů ve východní částí parcely KN p. č. 868/22. Náhradní výsadba stromů včetně 3-leté péče bylo nařízeno MěÚ Holýšov, rozhodnutí č. j. MUHOL/5565/2020 ze dne 16.11.2020. Výsadba 11 dubů bude provedena v termínu do 30.11.2020.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy