Smlouva: Smlouva o dílo - Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12771
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 196 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 237 160,00
Zadávací řízení: Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby - Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy