Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1273
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2009
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 128 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 13 242 796,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina

Stručný popis

Tato veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu eAGRI zadavatele MZe ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad pod identifikátorem P13V00000252.
Předmětem plnění nadlimitní VZ je zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina (okres Opava) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby splňoval veškeré náležitosti pro zápis do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy