Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třebnouševes"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12646
Evidenční číslo: 0105-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 113 165,00
Cena v Kč vč. DPH: 136 930,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třebnouševes"

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Třebnouševes, obec Třebnouševes, okres Jičín, ORP Hořice, povodí Labe – posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HOZ. Posečený porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále dojde k odstranění stromů a křovin z průtočného profilu, veškerá dřevní hmota je nevyužitelná a bude ekologicky zlikvidována. Vytěžená splavená ornice bude uložena do místa původu – na okolní pozemky, kde bude rozhrnuta. Práce budou provedeny na dvou objektech stavby vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 0,328 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy