Smlouva: Polní cesta C5a v k.ú. Kladeruby nad Oslavou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1262
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 902 949,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 512 569,00

Název (předmět)

Polní cesta C5a v k.ú. Kladeruby nad Oslavou

Stručný popis

Polní cesta C5a začíná v místě napojení na silnici III/3921 Kladeruby - Mohelno a navazuje na již vybudovanou polní cestu. Jedná se o jednopruhovou polní cestu, kategorie P 5,0/30. Jízdní pás tvoří jeden jízdní pruh o šířce 4,0 metrů. Délka cesty je 559 metrů. Na okolní pozemky budou zřízeny sjezdy s propustkem vlevo a bez propustku vpravo. V km 0,470-0,490 bude výhybna vpravo. Povrch vozovky je asfaltový beton.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy