Smlouva: Dodatek č. 3 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přestavlky u Přerova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12616
Evidenční číslo: 968-2014-521101
Datum uzavření smlouvy: 02.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 687 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 832 178,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přestavlky u Přerova

Název (předmět)

Dodatek č. 3 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přestavlky u Přerova

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Přestavlky u Přerova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy