Smlouva: Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Zelený pás Sedlečko u Soběslavě

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12612
Evidenční číslo: 1133-2020-505101
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 472 592,87
Cena v Kč vč. DPH: 4 201 837,37
Zadávací řízení: Zelený pás Sedlečko u Soběslavě

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Zelený pás Sedlečko u Soběslavě

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výsadba interakčního prvku na valu mezi dálnicí D3 a IV. železničním koridorem na parcelách č. 1374, 1394/2, 790/4 , k.ú. Sedlečko u Soběslavě z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 280m, průměrná šířka 50 m, výška valu 11m, celková plocha výsadeb cca 1,57 ha. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy dřevin. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy