Smlouva: Rámcová dohoda na zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12601
Evidenční číslo: SPU 378973/2020
Datum uzavření smlouvy: 02.11.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 800 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 178 000,00
Zadávací řízení: Zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření

Název (předmět)

Rámcová dohoda na zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je kontrola projektové dokumentace navržených vodohospodářských opatření (VHO) podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu (TBD) a to na úrovni zpracování dokumentace technického řešení (DTR) plánu společných zařízení (PSZ) v rámci řízení KoPÚ (úroveň pro územní řízení), a dále posouzení prováděcí projektové dokumentace (PD) VHO podléhajících TBD a to na úrovni DSP a DPS navržených v souladu s PSZ.
Kontrola VHO bude zejména zaměřena na posouzení technického návrhu celkového řešení vodního díla s posouzením jednotlivých objektů vodního díla s návrhem případných nápravných opatření, zhodnocení efektivity a účelnosti navržené nádrže, posouzení bezpečnosti vodního díla při povodňových stavech.
Dále budou posouzeny návrhové parametry vodního díla, konstrukční prvky a další náležitosti v souvislosti se zařazení vodního díla do kategorie TBD.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy