Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba VN Lipová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12591
Evidenční číslo: 0101-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 02.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 92 057,50
Cena v Kč vč. DPH: 92 057,50
Zadávací řízení: Údržba HOZ VN Lipová

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba VN Lipová

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Lipová u Přerova, obec Lipová, okres Přerov, ORP Přerov – vysečení velmi hustého divokého, travního porostu, vodního rostlinstva, odstranění náletových křovin a stromů průměru kmene do 100 mm na hrázi a v zátopově (mimo vodní plochu) VN Lipová. Následně bude provedeno shrabání pokosených porostů včetně odvozu a ekologické likvidace shrabaných porostů a vzniklé dřevní hmoty, v souladu se zákonem o odpadech č 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ – VN), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ – VN v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy