Smlouva: Smlouva na výsadbu porostu - Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12585
Evidenční číslo: 1077-2020-514101
Datum uzavření smlouvy: 02.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 875 905,50
Cena v Kč vč. DPH: 4 689 845,66
Zadávací řízení: Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu porostu - Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace čtyř skladebných částí územního systému ekologické stability – tří lokálních biokoridorů a jednoho lokálního biocentra v k.ú. Hejtmánkovice, okres Náchod. Celková výměra tvoří 4,3 ha. Výsadba bude provedena do stávajících trvalých travních porostů. Celkem bude vysazeno 2 136 ks keřů, 689 ks zahradnických výpěstků a 5 549 ks lesnických sazenic. Součástí realizace je oplocení plochy a následná údržba zeleně po dobu 3 let.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy