Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12402
Evidenční číslo: 943-2020-521101
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 64 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 77 924,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je řádné zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 stavebního zákona a dalších investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě realizace společných zařízení vycházející z PSZ komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělotín. Jde o vybudování dvou protierozních mezí IP 3 a IP7 (vytvoření valu a zasakovacího příkopu) s dosadbou původních dřevin, vytvoření přehrážek na zachycení splavenin na drobném vodním toku (IP33) a výsadbu ovocných dřevin na orné půdě.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy