Smlouva: Smlouva o dílo: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12394
Evidenční číslo: 1054-2020-541101 / SPU 363566/2020
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 383 820,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 674 422,20
Zadávací řízení: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Výměra předpokládaného obvodu KoPÚ je 191 ha s celkovou délkou hranic cca 18 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy