Smlouva: Smlouva o dílo - „Oprava havarijního stavu komunikace ppč. 1996/1 v k.ú. Písečné u Slavonic II“ - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 12.10.2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12385
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 321 569,20
Cena v Kč vč. DPH: 389 098,74

Název (předmět)

Smlouva o dílo - „Oprava havarijního stavu komunikace ppč. 1996/1 v k.ú. Písečné u Slavonic II“ - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 12.10.2020

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Oprava havarijního stavu komunikace po přívalovém dešti na ppč. 1996/1 v k.ú. Písečné u Slavonic a uvedení do provozuschopného stavu, než bude provedena celková rekonstrukce komunikace

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy