Smlouva: smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12379
Evidenční číslo: 1033-2020-514201
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 945 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 143 692,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře

Název (předmět)

smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Černožice n/L (B), včetně ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., včetně návrhu změn katastrálních hranic. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Předpokládaná výměra řešeného území je 190 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy